odavetett szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

odavetett szinonimái:

odaszólt
odahányt
odadob
odalökött
odaszórt
odavágott

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.