kémked szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

kémked szinonimái:

megfigyel
vizsgál
vizsgálódik
kifürkész
szimatol
szaglász
nyomoz
kutat
kiles
kinéz
utánajár
puhatolózik
kifigyel
utánanéz
információt gyűjt
kutakodik
leselkedik
leskelődik
spionkodik
fürkész
szaglászik
szimatol

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.