folyton szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

folyton szinonimái:

szüntelenül
állandóan
mindig
egyfolytában
szüntelen
örökösen
minduntalan
szakadatlan
szakadatlanul
folyamatosan
egyre
folytonosan
kitartóan
szünet nélkül
folyton-folyvást
tartósan
egyfolytában
vég nélkül

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.