sandít szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

sandít szinonimái:

szemrevételez
lesve néz
szemlél
mustrál
tekint
stíröl
pillantgat

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.