fejlődik szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

fejlődik szinonimái:

alakul
javul
halad
egyről a kettőre jut
előremozdul
serdül
kamaszodik
növekedik
előrehalad
megy
továbbhalad
továbbjut
jobbul
tökéletesedik

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.