bemutat szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

bemutat szinonimái:

ábrázol
előad
illusztrál
jellemez
megjelenít
megmutat
érzékeltet
lefest
szemléltet
ecsetel
megrajzol
kifejez
igazol
megmutat
tanúsít
felfed
feltár
kiderít
kimutat
leleplez
betekintést nyújt
betekintést enged
ismertet
megmutat
áttekintést ad
bepillantást enged
körbevezet
illusztrál
érzékeltet
kifejez
ábrázol
megjelenít
demonstrál
szemléltet

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.