alapoz szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

alapoz szinonimái:

megalkot
létrehoz
valóra vált
megvalósít
véghezvisz
megteremt
alapít
létesít
épít
konstruál
alkot
alakít
épít
készít
támaszt
teremt
alapít
formál
létesít
létrehoz
nevel
felállít
megteremt
összehoz
életre hív

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.