alapít szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

alapít szinonimái:

megalkot
létrehoz
valóra vált
realizál
megvalósít
véghezvisz
alapoz
épít
konstruál
létesít
felállít
megteremt
összehoz
életre hív

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.