alábbhagy szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

alábbhagy szinonimái:

csökken
apad
gyengül
lankad
elernyed
visszaesik
ellankad
elcsitul
csendesedik
lelohad
megcsappan
ellanyhul
enyhül
csillapodik
hanyatlik
csökken
enyhül
mérséklődik
csillapul
lanyhul
lecsillapodik
megszűnik
megnyugszik
leapad
lehiggad
megbékél
megcsappan
tompul
megszelídül
lecsillapul
fogy
megengesztelődik
megenyhül
lohad
lecsendesül

 

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.