ábrázol szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

ábrázol szinonimái:

szemléltet
bemutat
előad
illusztrál
jellemez
leír
kifejez
prezentál
megjelenít
megmutat
ismertet
rajzol
érzékeltet
lefest
érzékeltet
visszaad
ecsetel
megrajzol
leír
vázol
felvázol
skiccel
körvonalaz
láttat

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.