ugrik szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

ugrik szinonimái:

pattan
felpattan
szökken
szökell
felszökken
pattog
ugrabugrál

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.