tömeg szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

tömeg szinonimái:

csoportosulás
embertömeg
sokadalom
népsokaság
emberáradat
massza
halom
sokaság
csődület
súly
teher

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.