tanul rokon értelmű szavai

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

tanul rokon értelmű szavai
tanul szinonimái:

diákoskodik
tanulmányait végzi
tanulmányokat folytat
iskolába jár
bifláz
memorizál
sulykol
magol
elsajátít
bevág
okul
okosodik
művelődik
pallérozódik
elsajátít
készül
gyakorol
memorizál
elméz
sulykol
magol
szajkóz
bifláz
beseggel
okul
okosodik
profitál

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.