szorgalmas szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

szorgalmas szinonimái:

tevékeny
buzgólkodó
buzgó
dolgos
szorgos
szorgalmatos
aktív
agilis
cselekvő
tevőleges
munkaszerető
serény

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.