szomorú szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

szomorú szinonimái:

bánatos
bús
gondterhes
gondterhelt
szomorkás
búbánatos
komor
búskomor
kedvetlen
levert
elkenődött
csüggedt
csüggeteg
levert
csüggedt
kedveszegett
megtört
lemondó
komor
nyomott
boldogtalan
bánatos
levert
siralmas
depressziós
kedvetlen
bús
szomorkás
mélabús
búskomor
lehangolt
rezignált
örömtelen
búvalbélelt
szomorkodó
gondterhes
elszontyolodott

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.