szik szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

szik szinonimái:

kopár föld
terméketlen talaj
fehér por
rosszul termő talaj
talaj szintjén kikristályosodó nátriumkarbonát

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.