megfagy szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

megfagy szinonimái:

megdermed
megszilárdul
eljegesedik
befagy
jéggé fagy
jéggé válik

—–

mozdulatlanná válik
lefagy
megmerevedik
lemerevedik

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.