láp szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

láp szinonimái:

mocsár
sár
ingovány
sártenger
dagonya
posvány
nedves föld
dágvány
iszap

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.