kétségbeesett szinonima

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

kétségbeesett szinonima
kétségbeesett szinonimái:

levert
csüggedt
aggodalmas
kedveszegett
megtört
lemondó
elkeseredett
reményvesztett
tanácstalan
letört
elszontyolodott
megviselt
vigasztalhatatlan
lehangolt
deprimált
elcsüggedt
magába roskadó

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.