kérlelhetetlen szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

kérlelhetetlen szinonimái:

hajthatatlan
konok
megrögzött
megátalkodott
önfejű
keményfejű
engedetlen
renitens
nehézfejű
rendíthetetlen
öntörvényű
dacos
nyakas
problémás
kezelhetetlen
hajthatatlan
fafejű
csökönyös
makrancos
makacs
akaratos
engesztelhetetlen
könyörtelen
kibékíthetetlen
kíméletlen
tántoríthatatlan

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.