ítélőképesség szinonima?

Az „ítélőképesség” szinonimái közé tartozhatnak az alábbi kifejezések:

1. Mérlegelőképesség: Az adott helyzet vagy információk értékelésére való képesség.

2. Szakértelem: Egy adott területen való jártasság és felkészültség, ami lehetővé teszi a helyes döntések meghozatalát.

3. Bölcsesség: A tapasztalatokból, tanulásból és megfontolt gondolkodásból fakadó mély belátás és helyes döntéshozatal.

4. Bírálóképesség: A képesség arra, hogy értékeljük vagy bíráljuk az adott helyzeteket, információkat vagy döntéseket.

5. Elemzőképesség: Az adatokat vagy helyzeteket alaposan elemezni és megérteni képes képesség.

6. Felismerőképesség: Az azonosítás és észlelés képessége, különféle tényezők felismerése és figyelembevétele.

.