Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

irónia szinonimái:

csipkelődés
gúny
szarkazmus
csúfolódás
gúnyolódás
lekicsinylés
ingerkedés
él
élc
malícia

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.