hüledezik szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

hüledezik szinonimái:

álmélkodik
meglepődik
csodálkozik
ámul
elképed
meghökken
elképed
ámuldozik
megütközik
tátva marad a szája
nagyot néz
elhűl
elámul
leesik az álla

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.