fásult szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

fásult szinonimái:

egykedvű
elutasító
merev
barátságtalan
zord
érzéketlen
elfásult
közönyös
közömbös
érdektelen
kérges
kiégett
bánatos
bús
gondterhes
gondterhelt
szomorkás
búbánatos
komor
búskomor
tompult
tompa
egykedvű
apátia
enervált
blazírt
kedvetlen
kedélytelen
apatikus
életunt
unott
kiélt
megcsömörlött
csüggedt
letargikus
szenvtelen
flegmatikus
részvétlen
kábult
tespedt

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.