érdeklődik szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

érdeklődik szinonimái:

kérdezősködik
informálódik
tudakozódik
kíváncsiskodik
faggatózik
kérdez
tájékozódik
tudakol
puhatolózik
kérdezget
faggatózik
puhatolózik
feszeget
informálódik
kérdezget
faggat
firtat

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.