Ellentmondásos szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

ellentmondásos szinonimái:

ellentétes
ambivalens
kontrasztos
ellentmondó
szembeszegülés
szembenállás
tiltakozás
cáfolat
óvatkozás
feleselés
visszaszólás

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.