dönt szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

dönt szinonimái:

billent
határoz
eldönt
elhatároz
előír
rendelkezik
döntést hoz
ítélkezik
döntésre jut
állást foglal

borít
önt
folyat

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.