bölcs szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

bölcs szinonimái:

értelmes
jó eszű
eszes
éles eszű
intelligens
éleslátású
éles elméjű
okos
tanult
tudós
művelt
képzett
megfontolt
ilozófus
bölcselő
gondolkodó

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.