beszél rokon értelmű szavai

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

beszél rokon értelmű szavai:

mond
nyilatkozik
közöl
kimond
kinyilvánít
szól
mesél
fecseg
motyog
magyaráz
közöl
nyilatkozik
hablatyol
rebeg
papol
kotyog
prédikál
dumál
kinyilatkoztat
kijelent
szól
szövegel
manifesztál
állít
hangoztat
hablatyol

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó, Más szóval.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.