azonban szinoníma?

1. Ám: Gyakran használt szinoníma, kifejezheti az ellenkezőséget vagy kontrasztot.
2. Mindazonáltal: Egyesíti a két ellenkező gondolatot vagy tényt.
3. Ugyanakkor: Két különböző gondolatot kapcsol össze, hangsúlyozva az ellentmondást vagy kontrasztot.
4. Ennek ellenére: Kiemeli a korábban mondott ellenkezőjét vagy a váratlan fordulatot.
5. Ezzel szemben: Részletezi az ellenkező nézőpontot vagy körülményt.
6. Mégis: Közvetíti a váratlan vagy ellentétes elemet a beszéd vagy írás folyamatában.
7. De: Az egyik leggyakoribb szinoníma, egyszerűen kifejezve az ellenmondást vagy ellentétet.
8. Ellenben: Kiemeli az ellenkezőséget vagy az ellentétet.
9. Ehhez képest: Jelzi az ellenkező vagy összehasonlító elemet a két gondolat között.
10. Azonban: Szintén elterjedt szó, amely ellentétet fejez ki a korábban kifejtettel.