akad szinonimái

Szinonimák, Rokon értelmű szavak gyűjteménye.

akad szinonimái:

adódik
szorul
beleakad
megakad
tapad
történik
folyik
lefolyik
lejátszódik
lezajlik
végbemegy
megtörténik
létezik
van
lelhető
reked
beszorul
reked
elakad

Szinonimák, Rokon értelmű szavak, Hasonló jelentésű szó, Azonos jelentésű szó, Hasonszó, Szinonima szó.

Köszönjük, hogy a szinonimaszó -t használod.